top of page

配送方法・送料について 【ヤマト運輸(クロネコヤマト)】

【地区】                      【60サイズ】【80サイズ】【100サイズ】【120サイズ】
 北海道                         1239円  1455円  1693円  1909円
 北東北(青森、岩手、秋田)   915円        1131円    1369円  1585円
 南東北(山形、宮城、福島 )    807円  1023円    1261円    1477円
 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県)
                                 807円    1023円    1261円    1477
 信越(長野、新潟)                  807円    1023円    1261円    1477
 北陸(石川、富山、福井)         807円    1023円    1261円    1477
 中部(静岡、三重、愛知、岐阜)  807円    1023円    1261円    1477
 関西(滋賀、京都、大阪、和歌山、奈良、兵庫)
                                        915円  1131円         1369円        1585円
 中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)
                                        1023円    1239円    1477円  1693円
 四国(徳島、香川、高知、愛媛)1023円    1239円    1477円  1693
 九州(福岡、佐賀、宮崎、大分、長崎、熊本、鹿児島)
                                          1239円  1455円  1693円  1909
 沖縄                                      1239円  1455円  1693円  1909
 
【クール便送料】*60・80サイズ 216円 *100サイズ 324円 *120サイズ 648円

bottom of page